Перейти до вмісту

Академічна мобільність студентів спеціальності 208 «Агроінженерія»

Академічна мобільність – важлива складова здобуття знань студентами вищих закладів освіти України та чудова можливість підвищення конкурентоспроможності випускників та викладачів на внутрішньому та міжнародному ринках праці.

Цю аксіому як одну з підвалин освіти впроваджують у Сумському НАУ та Хмельницькому національному університеті.

Студенти ОП «Агроінженерія» Хмельницького національного університету мали змогу пройти навчання протягом місяця зі студентами Сумського НАУ з таких дисциплін, як: «Машини та обладнання для тваринництва», «Система машина-поле», «Сільськогосподарські машини». Заняття відбувалися за дистанційною формою, а під час останнього заняття здобувачі освіти пройшли оцінювання знань з відповідних тем. Отримані бали вплинуть на підсумкове оцінювання студента за семестр.

Сподіваємося, що подібна практика між вишами буде відбуватися на постійній основі, що дозволить значно підвищити якість здобутих компетентностей за ОП «Агроінженерія».

 

Колектив кафедри галузевого машинобудування та агроінженерії