Перейти до вмісту

Студентський науковий гурток “Агроінженерія та переробка продукції АПК”

Студентський науковий гурток “Агроінженерія та переробка продукції АПК” запрошує всіх охочих!

Гурток розпочав свою діяльність з червня 2021 року.
Керівник гуртка: доцент кафедри галузевого машинобудування та агроінженерії –  Замойський Степан Михайлович.
Староста гуртка: студент групи АІ-18-1 (МАХВм-22-1) Хомич Максим Олександрович.

Студенти кафедри спеціальності 133 “галузеве машинобудування” та 208 “Агроінженерія” проявляють наукову активність вже з першого року навчання. Отже, виникла потреба у створенні наукового гуртка (протокол № 1 від 09 червня 2021 року).
Науковий гурток створено відповідно до положення ХНУ «Про науково-дослідну роботу студентів Хмельницького національного університету» .

Цілі наукового гуртка – формування загальних і професійних компетентностей, необхідних для організації діяльності агропереробних підприємств та підприємств агропромислового комплексу та вирішення практичних і наукових завдань для забезпечення високого рівня функціонування технологічних машин для переробки продукції АПК, сільськогосподарської техніки і технологій, що передбачає здійснення дослідницько-інноваційної діяльності.

Основні форми наукової роботи студентів гуртка:

  • Підготовка наукових доповідей, повідомлень і рефератів з актуальних питань;
  • Виступ з ними на засіданнях студентських наукових гуртків, наукових семінарах та конференціях;
  • Виконання завдань дослідницького характеру в період навчальної, експлуатаціно-технологічної практик.

Витяг з протоколу кафедри про започаткування наукового гуртка

Протоколи засідань гуртка

Друковані роботи учасників гуртка

Контакти

Керівник студентського наукового гуртка “Агроінженерія” – Замойський Степан михайлович (email: stepanzam@gmail.com).