Перейти до вмісту

Наукові публікації студентів

 1. Bilyk Y.M., Martyniuk A.V., Kupets B.I. (студ. гр. АІ-17-1) Model of hydroponic installation of industrial application: Збірник наукових праць. / Укл.: Скиба М.Є., Олександренко В.П. Хмельницький: ХНУ, 2018. – C.75 – 78.
 2. Bilyk Yu.M. Wear resistence of complex eiectrolitic coatings in electrolite environments. / Yu.M. Bilyk, A.V. Martyniuk, N.K. Medvedchuk, B.I. Kupets (студ. гр. АІ-17-1)// Problems of Tribology. – Khmelnytskyi: KHNU, 2019.- T.24, №4. – 13-20.
 3. Марченко М., Харжевський В., Нагабась В. (гр.АІ-18-1) Оптимізація гідродинамічних та теплових параметрів протиточного теплообмінника в системі Solidworks Flow Simulation // Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій: матеріали ХХІ Міжнародного науково-практичного форуму, 22 – 24 вересня 2020 р. Львів: ННВК «АТБ», 2020. С 251-255.
 4. Мартинюк А.В. Модель гідропонної установки для потреб агропромислового комплексу// А.В.Мартинюк, Ю.М.Білик, І.Ю.Садовий (студ. гр. АІ-19-1), Б.І.Купець (студ. гр. АІ-17-1):  Ресурсосберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості: збірник тез доповідей МНПК молодих учених і студентів, 18-19 листопада 2020 р. – Хмельницький: ХНУ, 2020. – С. 219-221.
 5. Стечишин М.С., Олександренко В.П., Лук’янюк М.В.,  Ботвін М. Ю. // Вісник Львівського Національного аграрного університету: Агроінженерні дослідження : Львів. – 2020. – №24. – С. 109-114.
 6. Медведчук Н. К., Медведчук В.Ю., Садовий І.Ю. (студ. гр. АІ-19-1). Використання сучасних інформаційних технологій в процесі навчання агроінженерів, Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький: ХНУ, 2020, №2. – С. 117-120.
 7. Rudyk O.Yu., Homich M.O. (гр.АІ-18-1), Seredyuk V.V. (гр. АІ-18-1) Using SolidWorks to calculate of a tractor bearing puller // Achievements and prospects of modern scientific research. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. Editorial EDULCP. Buenos Aires, Argentina. 2021. Pp.15-21.
 8. Харжевський В.О., Марченко М.В., Нагабась В.В. (АІ-18-1) Використання MATHCAD для кінематичного дослідження важільних механізмів високих класів // Наука та освіта : зб. пр. ХVІ Міжнар. наук. конф., 4–11 січня 2022 р., м. Хайдусобосло, Угорщина / за ред. д.т.н. проф. А. В. Горошка. – Хмельницький : ХНУ, 2021. – 184 с.
 9. Харжевський В.О., Марченко М.В., Корженко В.О. Силовий розрахунок важільних механізмів ІІ класу з врахуванням сил тертя у кінематичних парах // Сучасні досягнення в науці та освіті : зб. пр. XVІІ Міжнар. наук. конф., 22–29 вересня 2022 р., м. Нетанія (Ізраїль). – Хмельницький : ХНУ, 2022. – С.89-93.
 10. Збірник тез доповідей конференції “Сучасні тенденції розвитку інженерії, технологій та транспорту” (18-19 жовтня 2022 року)
 11. Марченко М.В., Харжевський В.О., Потаєв А.П. (гр. АПІ-22-1) Багатопараметрична оптимізація роботи циклона CFD-методом // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні тенденції розвитку інженерії, транспорту та архітектури”, 18-19 жовтня 2022 р., Хмельницький, – С. 263-266.
 12. Олександренко В.П., Свідерський В.П., Кириченко Л.М., Степанець О.В. (гр. АПІ-21-1), Квасницький А.О. Наномодифіковані фторопластові покриття, нанесені на металеві поверхні // Матеріали ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція “Перспективи розвитку машинобудування та транспорту – 2023”, 1-3 червня 2023 р., Вінниця, – С.17-18.