Перейти до вмісту

208 Агроінженерія

Спеціалізація “Агроінженерія”

 

У процесі навчання студенти здобувають: 

 • поглиблені теоретичні і практичні знання з основ:
 • конструювання машин та обладнання агропромислового комплексу (АПК), будову вузлів та двигунів машинно-тракторного парку, машиновикористання та сервісного обслуговування машин та обладнання АПК; технології виробництва продукції АПК та агрономії;
 • маркетингу та менеджменту;
 • сіті – фермерства;
 • бізнес-планування підприємницької діяльності в АПК (організація власного підприємства з виробництва продукції АПК).

 

 

Особливості підготовки спеціалістів:

Студенти спеціальності проходять наскрізну комп’ютерну підготовку і можуть отримувати міжнародні сертифікати з основ комп’ютерного моделювання та інженерного аналізу SOLIDWORKS. Під час навчання можна одночасно навчатись у Польщі за спорідненою спеціальністю. На третьому – четвертому курсах студенти мають можливість проходити підготовку за програмою офіцерів запасу. Здобувачі набувають знань та навичок у тісній співпраці з провідними аграрними підприємствами (МХП, Кернел, Vitagro, Сварог, Агро 2012) та виробниками сучасної аграрної техніки (Horsch, Elvorti, Case, John Deere). Проходження практики на підприємствах галузі дозволяє сформувати високі професійні та ділові якості. Безпосередній зв’язок з виробництвом сприяє опануванню сучасних тенденцій в агропромисловому комплексі таких як точне землеробство, використання спеціалізованого програмного забезпечення (АРМ агронома), урбаністичні напрямки АПК (гідропонічні системи, сіті-фермерство)

 

Сфера діяльності випускника

 • підприємства агропромис-лового комплексу (АПК);
 • підприємства з проектування, виготовлення та реалізації машин і обладнання АПК;
 • підприємства технічного сервісу сільськогосподарських машин, тракторів та автомобілів;
 • науково-виробничі об’єднання АПК.

 

 

Посади, які можуть займати випускники спеціальності

 • керівні та інженерні посади відділу головного механіка, конструкторських бюро, інструментальних цехів, відділень та підрозділів систем автоматизованого проектування;
 • фахівець з сервісого обслуговування, ремонту і монтажу машин та устаткування для сільського господарства;
 • механік дільниці, цеху, механік з трудомістких процесів підприємств АПК;
 • менеджер виробництва АПК;
 • менеджер з експлуатації, ремонту та продажу машин, устаткування та запчастин  АПК;
 • експерт оцінки технічного стану машин і обладнання;
 • сіті-фермер.

Контакти:

м. Хмельницький, вул. Інститутська 11,  корпус 3, ауд. 3-224.

тел. 097-175-84-44, 097-997-04-97; 073-997-04-97

E-mail: khnugma@ukr.net – пошта кафедри.