Перейти до вмісту

133 Галузеве машинобудування

Спеціалізація: “Агропереробка та інжиніринг”

У процесі навчання студенти здобувають:

поглиблені теоретичні знання і практичні навички з розробки, проектування, експлуатації та обслуговування обладнання агропереробної галузі та харчової групи готельно-ресторанного бізнесу, моделювання процесів і апаратів, використання технологічного обладнання переробних виробництв, використання холодильної техніки, систем автоматизованого проектування та комп’ютерного моделювання процесів, основи маркетингу та менеджменту, а також з бізнес-планування підприємницької діяльності (власної справи) у сфері міні-переробки, громадського харчування (ресторани, бари) та підприємств харчової промисловості.

Особливості підготовки спеціалістів:

Студенти спеціальності набувають загальних компетентностей що дає їм можливість застосовувати інформаційні та комп’ютерні технології, використовувати інженерні знання у практичних ситуаціях, навчатися та оволодівати сучасними знаннями, працювати самостійно та у складі команди, вивчаючи професійні дисципліни; оволодівають знаннями та навичками із застосування сучасних аналітичних методів та комп’ютерних програмних засобів для розв’язування інженерних завдань, визначенню техніко-економічної ефективності впровадження нових зразків технологічного обладнання, систем автоматизації та робототехніки, використанню інноваційного потенціалу у проектних розробках, забезпеченню ефективної роботи на підприємствах.

Профілі підготовки:

 • обладнання підприємств загально-харчового та торгівельного призначення (кафе, ресторани, бари, магазини, кондитерські фабрики, молокозаводи, хлібопекарні, пивоварні та лікеро-горілчані заводи, м’ясокомбінати та ін.);
 • обладнання машинобудівних підприємств різного призначення (хімічне та важке машинобудування, агрегатні заводи, холодокомбінати, дослідні ремонтно-механічні інститути та ін.);
 • обладнання підприємств агропереробної галузі (елеватори, млини, крупозаводи тощо);

Сфера діяльності випускника

 • підприємства з виробництва та продажу продукції агропереробної галузі;
 • підприємства з виготовлення та реалізації машин і апаратів переробних виробництв;
 • дилерські, представницькі та консультативні фірми з сервісного обслуговування обладнання харчової промисловості;
 • бізнес-планування та організація власного підприємства із виробництва харчових продуктів

Посади, які можуть займати випускники спеціальності

 • керівні та інженерні посади відділу головного механіка, конструкторських бюро, відділень та підрозділів систем автоматизованого проектування;
 • фахівець з сервісного  обслуговування, ремонту і монтажу машин та апаратів агропереробних виробництв;
 • спеціаліст із сертифікації та стандартизації обладнання агропереробних виробництв;
 • менеджер з експлуатації, ремонту та продажу машин та апаратів харчових виробництв;
 • приватний підприємець (організація міні-переробних підприємств – приватні міні-пивоварні, сироварні, ковбасні цехи тощо)

Контакти:

м. Хмельницький, вул. Інститутська 11,  корпус 3, ауд. 3-224.

тел. 097-175-84-44.

e-mail: khnugma@ukr.net – пошта кафедри.